بهترین اپلت های سرویس IFTTT برای خانه هوشمند شما
Read More
خانه هوشمند

بهترین اپلت های سرویس IFTTT برای خانه هوشمند شما

با اپلت‌ها IFTTT یک خانه هوشمند تمام خودکار بسازید. بهترین راهکارهای IFTTT برای روشن کردن لامپ‌ها هنگام غروب تا هشدار وجود گازهای سمی در خانه

ادامه مطلب